Detachering

Wanneer een organisatie extra capaciteit, kennis of expertise zoekt en deze zoektocht geen resultaat oplevert komt het voor dat er gekozen wordt voor Detachering

DIQQ is een jonge & hard groeiende onderneming die een nauwe samenwerking heeft, en onderhoud, met IT partner Sycade. Door deze intensieve samenwerking staat DIQQ zelf met 1 been in de IT en is zo altijd perfect op de hoogte van de laatste nieuwtjes, trends & ontwikkelingen binnen de IT.

Deze manier van werken heeft ertoe geleid dat wij, binnen Nederland, beschikken over 1 van de grootste netwerken op het gebied van, Freelance IT professionals. Deze IT professionals beschikbaar werken vaak exclusief met DIQQ.

Developer inhuren d.m.v. detachering? De procedure;

 1. Kennismaking
  Wij vinden kennismaking de basis voor een goede en langdurige samenwerking. Wij zijn geïnteresseerd in wie jullie precies zijn en welke werkwijze jullie hanteren. Met deze informatie kunnen wij aan de slag en maken wij een op maat gesneden selectie van IT professionals.
 2. Opstellen profiel
  Scope is een van de belangrijkste begrippen uit het projectmanagement, en toch is het tevens een van de begrippen waar de meeste verwarring over bestaat. Lastig is ook dat er geen Nederlandse vertaling is die de lading helemaal dekt. Strekking, reikwijdte, bereik – het komt in de richting, maar het is te beperkt. In een notendop komt het er op neer dat de scope van een project bepaalt waar de grenzen liggen. Wat maakt nog deel uit van het project, en wat niet meer? De scope van een project kan op allerlei manieren gedefinieerd worden, maar wordt in de eerste plaats bepaald door wat uiteindelijk met het project bereikt moet worden. Kortom, er zal precies worden uitgevraagd aan welke competenties en kwaliteiten developer zal moeten voldoen.
 3. Selectie
  U krijgt uitgebreid inzage in de profielen van de IT professionals welke wij op dat moment beschikbaar hebben. Mocht u geïnteresseerd zijn in een profiel dan krijgt u uiteraard de mogelijkheid om de voorgestelde kandidaten te spreken en/of een test te laten maken. Dit kan bij jullie maar ook bij ons op kantoor. Weet wel dat de kandidaten al gescreend zijn op technisch, social & communicatief vlak door onze eigen inhouse IT specialisten.
 4. Free Working Interview
  Uiteraard kan het voorkomen dat spoed geboden is, ook hier heeft DIQQ een oplossing voor. Een Free Working Interview houdt in dat klant de, in zijn ogen, beste IT professional uitkiest op basis van zijn CV. De IT professional meldt zich, op afgesproken tijdstip, bij u op kantoor. Na een korte uitleg van de werkzaamheden zal de kandidaat van start gaan met zijn werkzaamheden. Voldoet de IT professional dan zal deze dag tevens gelden als eerste start dag van zijn project.
  Mocht u niet enthousiast zijn over de IT professional, dan kunnen jullie contact opnemen met DIQQ waarop volgend een consultant van DIQQ ht verder zal overnemen en de kandidaat zal berichten dat hij niet volstaat.
  Mocht IT professional niet volstaan dan, zoals de naam al aangeeft, zijn er voor u als klant geen kosten aan verbonden.
 5. Contract
  Wanneer u als klant en IT professional een samenwerking aan willen gaan zal er verder contact volgen met een consultant van DIQQ om het verdere papierwerk in orde te maken.
 6. Juridische Kennis (Extra)
  Door nauwe banden met accountant & jurist, beschikbaar voor alle juridische vragen die u heeft met betrekking tot, o.a.:

  1. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)
  2. Vragen met betrekking tot de (nieuwe) modelovereenkomsten
  3. Payroll constructies, verlonen, etc
  4. Overige juridische vragen gerelateerd aan Freelance/Contracts/ZZP